Page 2 - ČESKÉSTAVBY.cz: produktové listy, inzerce na internetu, statistiky
P. 2

PREZENTUJEME SE NA VÝSTAVÁCH

     REFERENCE NAŠICH PARTNERŮ               FACEBOOK - ČESKÉ STAVBY


     S portálem ČESKÉSTAVBY.cz spolupracuje naše společnost dlouhodobě.
     Pozitivně hodnotíme profesionální přístup a ochotu všech pracovníků,
     korektní jednání a rychlou komunikaci. O kvalitě webu svědčí také statistiky,
     které dokládají jeho vysokou návštěvnost. Pro nás je pak stěžejní, že se jedná
     o relevantní odborné publikum. Spolupráci vnímáme jako opravdu
     přínosnou, vážíme si jí a věříme, že bude pokračovat i v dalších letech.

                         Ingrid Hubáček
             LAUFEN CZ s.r.o. - manažerka marketingu a komunikace


     Portál ČESKÉSTAVBY.cz je spolehlivým obchodním partnerem. Veškeré
     podmínky spolupráce i vzájemná komunikace nás přesvědčují o tom,
     že se jedná o důvěryhodného partnera, který je opravdovým profesionálem
     ve svém oboru. Oblíbenost portálu potvrzují statistiky, které jsou
     na vyžádání vždy k dispozici, a které potvrzují, že ČESKÉSTAVBY.cz jsou
     oblíbeným a hojně navštěvovaným internetovým rádcem. Jsme si jisti,  TWITTER - ČESKÉ STAVBY
     že portál ČESKÉSTAVBY.cz je nám nápomocen při dosahování našich cílů.
                       Ing. Mariola Studnicka
                        FAKRO CZECH s.r.o.

     Jako největší výrobce zdících materiálů pro stavby rodinných domů
     na českém trhu neustále hledáme efektivní komunikační kanály oslovující
     co nejširší cílovou skupinu potenciálních investorů. Právě proto mezi ně již
     několik let patří portál ČESKÉSTAVBY.cz, který má vysokou sledovanost
     a poskytuje svým čtenářům aktuální a objektivní informace z oblasti
     stavebních materiálů a technologií. Navíc je nám jako české rodinné firmě
     blízký i samotný název – ČESKÉSTAVBY. Za českého výrobce přeji českému
     portálu mnoho úspěchů a spokojených čtenářů.
                       Andrea Stejskalová
                    HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.         /ceskestavby
         /ceskestavby_stavba  /ceskestavby    /company/ceskyinternet  /ceskestavby    /ceskestavby
         /ceskestavby_zahrada
         /ceskestavby_bydleni

             +420 388 903 101     www.ceskestavby.cz     info@ceskestavby.cz
   1   2